Over de regio

Regio Noordoostpolder en Urk

De regio wordt gedomineerd door de agrarische en maritieme sectoren en heeft relatief veel leerlingen die de profielen Groen, D&P en E&O kiezen. Wel is er een krimp van vmbo-leerlingen, al neemt het aantal leerlingen in Urk juist toe.

De uitdagingen voor de regio lopen uiteen, van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen, tot de doorstroom van leerlingen naar de techniek verhogen. Ook moet het aantal techniekdocenten op peil worden gehouden en vergroten. Er wordt ook ingezet om het tekort aan goed opgeleid technisch personeel te verkleinen.

De doelen richten zich daarom op het vormgeven van een krachtige leeromgeving met moderne technieklokalen en buitenschools leren. Ook moeten er programma’s ontworpen worden waarin nieuwe technologieën een plek krijgen voor vmbo-leerlingen.

Ook moet er een duurzame samenwerkingsorganisatie opgezet worden met school en bedrijf om de kwaliteit van buitenschools leren en stages te verhogen. Ook moet er een technologische doorlopende leerlijn komen van po naar vmbo naar mbo.

AERES Emmeloord

Bij Aeres komen onderwijs, onderzoek en ondernemen samen. Ze zijn de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken. De instellingen van Aeres hebben elk een aanpak en karakter die past bij hun werkveld.

Meer informatie

Berechja College Urk

Onze school heeft een positief, veilig en ontwikkelingsgericht klimaat. We zijn betrokken op elkaar en hebben oog voor elke leerling. Dat kan, doordat onze school niet te groot is. Wat we doen, doen we voor de leerling. Onze leerlingen voelen zich gekend en gestimuleerd tot een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding. Vanuit deze houding bevorderen we zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel leerlingen als  docenten. Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds, levensecht en ervaringsgericht onderwijs.

Meer informatie

Vakcollege Noordoostpolder Emmeloord

Het Vakcollege Noordoostpolder is een school voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen in een doorlopende leerroute worden opgeleid tot vakman of vakvrouw. Leerlingen met een basis- en kaderberoepsgericht advies kunnen op het Vakcollege Noordoostpolder terecht. Op het Vakcollege Noordoostpolder wisselen praktijk en theorie elkaar af. Leerlingen kunnen een vmbo-diploma in vier jaar en daarna doorstromen naar het mbo. Met een mbo diploma op zak zijn ze klaar voor een beroep op mbo-niveau 2, 3 of 4. De leerlingen kunnen op het Vakcollege Noordoostpolder kiezen voor de richtingen Produceren, installeren, energie; Bouwen, wonen, interieur; Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. Het Vakcollege Noordoostpolder is een kleinschalige school en heeft een eigen modern schoolgebouw, voorzien van volledig geoutilleerde praktijklokalen.

Meer informatie