SLO Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO  is een landelijk kenniscentrum voor het onderwijs. SLO houdt zich bezig met het opstellen van landelijke onderwijsdoelen. Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen en examenprogramma’s. SLO richt zich op het basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houdt het zich met alle vakgebieden bezig.

Wetenschap en Techniek

SLO heeft posters en in de praktijk getest voorbeeldlesmateriaal ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de implementatie van W&T.

Een mooi voorbeeld hiervan is de W&T WIJZER.

Al het materiaal op het gebied van W&T onderwijs van SLO is te vinden via onderstaande link:

Website SLO W&T onderwijs

Eigenschappen

Doelgroep
  • PO/PRO/ISK
Soort
  • Lesidee
10 werelden van techniek
  • Alle werelden