Mens-Erger-Je-Nieten als je blind bent

Doelgroep: midden en bovenbouw

Hoe kan iemand die blind is Mens Erger Je Niet spelen?
In deze lessenserie bedenken en maken leerlingen een variant
van dit beroemde gezelschapsspel voor mensen die blind zijn.

Lesdoelen

De leerlingen leven zich in een gehandicapt persoon in en
stellen zich voor hoe het is om niet te kunnen zien. Ook werken
ze doelgericht samen in een groep en zijn ze zich bewust
van hun eigen taak en het groepsproces, waarbij ze verantwoordelijkheid
nemen voor het proces en het eindresultaat.

Lesbrief

Eigenschappen

Doelgroep
  • PO/PRO/ISK
Soort
  • Lesbrief
10 werelden van techniek
  • Mens & Gezondheid