Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder

Koepel Windenergie Noordoostpolder
Postbus 1063
8300 BB EMMELOORD

info@windparknoordoostpolder.nl
0527 248 149
Windpark NOP

Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water. Het windpark wekt jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Windpark Noordoostpolder levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord en is daarmee een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland.

Lesbrieven

Wat is energie en waar komt het vandaan? Wat is Windpark Noordoostpolder? En hoe werkt een windturbine? Daar gaat deze lesmodule over.

Wind voor NOP! bestaat uit drie lessen met filmpjes, werkbladen, proefjes en verschillende interactieve werkvormen voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

In de docentenhandleiding vindt u een toelichting op de lessen en de verschillende onderdelen.

docentenhandleiding
Gastlessen/Excursies

Interesse in een gastles Wind voor NOP! en werkt u op een basisschool uit de omgeving?
Stuurt u dan een e-mailbericht naar info@windparknoordoostpolder.nl met uw verzoek en contactgegevens.

Voor een rondleiding

Voor meer informatie over rondleidingen (let op hier zijn extra kosten aan verbonden):

www.11beaufort.nl     info@11beaufort.nl

0527 681 458

Eigenschappen

Doelgroep
  • PO/PRO/ISK
Soort
  • Excursie
10 werelden van techniek
  • Energie, water & Veiligheid