Drijven en zinken

Doelgroep: onderbouw

In deze les ontdekken leerlingen wat voor soort voorwerpen
drijven en wat voor soort voorwerpen zinken, en met welke
eigenschappen dit te maken heeft.

Lesdoelen:

De kinderen kunnen benoemen of een voorwerp drijft of
zinkt en voorwerpen met elkaar vergelijken. Ze leren om
een eenvoudig onderzoek uit te voeren en oefenen met
voorspellen, uittesten en redeneren. Ook vergroten ze hun
vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken
en zelfregulering.

Lesbrief

Eigenschappen

Doelgroep
  • PO/PRO/ISK
10 werelden van techniek
  • Energie, Water & Veiligheid