Kick-Off event voor Sterk Techniekonderwijs Noordelijk Flevoland een groot succes

Kick-Off event voor Sterk Techniekonderwijs Noordelijk Flevoland een groot succes

Woensdag 27 september is tijdens een feestelijke en leerzame dag de nieuwe weg van Sterk Techniekonderwijs (STO) Noordelijk Flevoland onthuld. Deze dag stond geheel in het teken van het woord ‘verbinding’. Verbinding tussen de drie o’s van onderwijs, ondernemingen en overheid. Op de locatie van Vakcollege Noordoostpolder kwamen ruim 80 mensen uit deze verschillende sectoren bijeen om de vernieuwingen bij STO te bewonderen en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Onder het genot van een welkomstdrankje is aan alle aanwezigen de vernieuwde site van STO Noordelijk Flevoland onthuld. Waarbij deze regio eerst werd omschreven als Noordoostpolder en Urk, is er nu bewust gekozen om dit samen te voegen onder de naam Noordelijk Flevoland. Dit om nog meer nadruk te leggen op verbinding, ook binnen de regio. Daarnaast kregen de gasten meteen van de organisatie te horen waar het STO voor staat: Technologie en techniek zijn en zullen voor altijd een groot deel zijn van de samenleving. Door een krimp in het aantal vmbo-leerlingen en een steeds grotere vraag naar goed opgeleid personeel is er besloten om in te zetten op verbeterd techniekonderwijs en om bruggen te bouwen tussen de basisschool, voortgezet onderwijs, MBO en bedrijven uit de regio. STO Noordelijk Flevoland richt zich binnen deze opdracht op de Tien Werelden rondom Techniek en Technologie. Binnen deze werelden komen alle sectoren uit de regio, zoals bijvoorbeeld maritiem, agro, productie en innovatie, samen.

 

In twee groepen kregen de aanwezigen tijdens het Kick-Off Event te zien waar STO hard aan heeft gewerkt voor het huidige schooljaar. Ook de nieuwe leskisten zijn hier een onderdeel van. In het grote technieklokaal van het Vakcollege Noordoostpolder waren verschillende van deze kisten te bewonderen. Doel hiervan is om leerlingen op basis- en voortgezet onderwijs in contact te brengen met techniek en technologie om te laten zien hoe leuk dit kan zijn. Met verschillende moeilijkheidsniveaus per leskist is er voor elke leeftijdscategorie binnen de genoemde onderwijssectoren een leuke manier om in aanraking te komen met technologie en techniek.

 

Een paar lokalen verderop werd er in groepjes gepraat over knelpunten tussen onderwijs en ondernemingen in de buurt. Samen met alle aanwezigen werd nagedacht over oplossingen en werden onderling afspraken gemaakt of diensten aangeboden. Volgens alle aanwezigen is er een vruchtbare grond neergelegd om op verder te bouwen. “De funderingen zijn nu aanwezig, waar we met zijn allen iets heel moois kunnen ontwikkelen” Vertelde basisschoolleerkracht Alike. Ook beleidsadviseur Onderwijs Tamara Baas, vanuit gemeente Urk, gaf aan een productieve dag te hebben gehad: “Wat mij betreft mogen er meer Basisscholen uit Urk aanwezig zijn bij deze activiteiten. Ik heb vandaag met twee basisschoolleerkrachten gesproken over hoe we dat kunnen verbeteren, dus alleen daardoor is vandaag al enorm geslaagd.” Aldus Tamara.

 

Ook vanuit het bedrijfsleven kwamen positieve reacties naar boven. “Over de technieksector zijn vaak veel vooroordelen. Ouders en docenten sporen jongeren niet aan voor dit werkveld omdat er altijd een grote blokkendoos om onze fabrieken staat waar je niet doorheen kunt kijken. Samen met STO kunnen we die grote blokkendoos nu afbouwen om te laten zien hoe mooi dit soort werk eigenlijk is. Zo kunnen we op een hele brede manier gaan verbinden in de regio.” Vertelde Auke Sjoerd Tolsma, eigenaar van Polder Staalproducties.

 

Na afloop van deze leerzame dag werd ook de samenwerking met Bliq aan de groep gepresenteerd. Bliq zorgt voor creatieve uitlegvideo’s over hoe bepaalde technische zaken in elkaar steken. Leerlingen uit de regio kunnen een technische of technologische vraag insturen waarna een kort filmpje gemaakt wordt over het antwoord hierop. Zo krijgen de leerlingen een duidelijk beeld bij de wereld van techniek en technologie.

 

 

Terug naar overzicht